Khafa Bhi Rahte Hain
Aur Wafa Bhi Karte Hain
Pana Bhi Nahi Chahte
Aur Khone Se Bhi Derte Hain