Zama Da Jwand Da Majboro Na Janan Sa Khbar Dai,
Zaka Kho Os Hum La Da Masto Bangro Shor Ghwari,
Da Riwajono, Tofanona. Ye Mra Kawale Nashi,
Da Armanono Diwa Tal Da Zrono Or Ghwari,
Pa Tabibano Hakemano Na Raghegi Ashna,
Da Zra Zakhmona Kho Da Tod Nazar Takor Ghwari,
Nadan Zargai Me Da Khazan Pa Ma’Ana Sa Khabar Dai.
Che Sra Guloona Rana Tol Umar Samsor Ghwari.
Pa Jaragano Aswelo “Meena” Gatale Nashi,
Daga Bazi Gatal Kho Hum Da Naseeb Zor Gwari,