Sta Da Ratlo Pa Tama Tama Kho Moday Teri Shwe
Las Pa Nama Darta Olar Yam Ta Ba Kala Razay
.
Wrazey De Shmarama, Kalona Tair Sho
Sta Da Raatlo Pa Intezar Yam Ta Ba Kala Razay