Kuch Khwab Hain Jin Ko Likhna Hai,
Tabeer Ki Soorat Deni Hai
Kuch Loog Hain Ujray Dil Walay
Jinhein Apni Mohabbat Deni Hai
Kuch Phool Hain Jin Ko Chunna Hai
Aur Haar Ki Soorat Deni Hai
Jinhein Bantna Hai Kuch Logon Mein
Un Ko Bhi To Rahat Deni Hai
Aye Umer_Rawan!
Aahista Chal..
Abhi Khasa Qarz Chukana Hai....