Makh Rakhkara Kra, Da Parday Na Oza Izhara Nan Kho Me Da Khulay Na Oza
Mata Zama Nasha Ki Khar Ma Achawa Bad-Masta Za Da Maikady Na Oza
Sarho Ta Pregda, Da Sarho Khabari Pukhtanay Pasa Da Hujra Na Oza
Da Zra Kandar De Rala Kanrh-Kapar Ko Salgai Zalimi Da Seene Na Oza
Za Ba De Hala Lambozan Oganrham Da Abaseen Da De Chapay Na Oza