Suna Hai Bohat Sasta Hai
Khoon Wahan Ka
Aek Basti Jese Log Kashmir Kehte Hain