Tamil Nadu Mein Garmi,
Kashmir Mein Burf Ke Gole
Tamil Nadu Mein Grmi,
Kashmir Mein Burf Ke Gole
Jab Bhi Koi Ladki Dekhu
Mera DIL DIWANA Bole
Ole Ole Ole..Ole Ole Ole