Tarekh-e-Wafaat Nabi-e-Karem (Par Drpud Salam) Ki Wafat 12 Rabi ul Awwal Ko Nahi Hoi Balke Aksar Ulama-e-Muhaqeqen Ke Nazdik 2 Rabi ul Awwal Ko Huzor Alehisalam Ka Wisal Huwa.

Hawalajat:


1: Tabqat-e-Kubra 2/208
2: Dala'elul Nabowah 7/235
3: Al'eshara p351
4: AlRaodul anaf 4/439
5: Fat'hul Bari 8/473
6: Ashraf Ali Thanvi Dewbndi Ke Peer Sahab Ki Kitab
Nashrul Teb P241