Kya Quran Mein TeeSari Eid Ka Zikar Hai ?
JawaB: Gi Han
AL-Quran: Hazrat Essa Ne Aarz Ki Aaye Hamare Parwardi-Gaar! HUM Par Khuwan Uttar Ke Woh Hamare PehLowon Or PichaLon Ke Liye Eid Ho
(Surah Maidah A114)
Is Ayat Mein Hzrat Essa Ne ALLAH Pak Se Khuwan Manga Aur Farmaya Yeh Hamare Liye Eid Ka Din Hoga
Sabit Howa Har Khushi Ke Din Ko Eid Kehna Quran-O-Ahades Se Jaiz Hai.