Ab Usai Roz Na Sochun TOu
Badan Tutta Hai Faraz
 Aik Umer Ho Gai Hai
 Uski Yaad Ka NAsha KArte KArte