Talwar Ka Zakham Dawa Se Theek Ho Jata Hai
Magar Zuban Ka Zakham Kisi Dawa Se Theek Nahi Hota
Sirf Kising Se Theek Hota Hai
Hakeem Imran Hashmi
Chumi Walay