AHADIS: Ramzan K Bad Muharram Ka Roza Afzal Hai
(Sahih Muslim/P#891/H#1163

Muharram K Har Din Ka Roza 1 Mahine Ke Rozon Ke Baraber Hai
(Tabarani J#2/P#87/H#1580)

Mujhe Allah Par Ghuman Hai Ke Aashura Ka Roza 1 Saal Qabl Ke Gunah Mita Deta Hai (Muslim, pg#590, hadis#1162)