Mard Ka Zeewar Pehenna Kesa?
Mard Ko Kisi Bhi DaHaT Ka Zeewar PehNNa Har HalaT Main "HARAM" Hai.
Sirf Chandi Ki Aek Angothi Aek Nag Wali 4-1/2 (SARHE4) 
Masha Se Kam WaZaN Wali 'ANGOTHi' Pehn Sakta Hai.
DURR-E -MUKHTAR
Jild#9 / Page#592
=> www.MyPoetrySms.com