>10 Muharam Ko Honay Walay Kuch Aham Waqiat<
1- 10 Muharam ko Hazarat Aadam ko paida ki gya, issi din un ki tooba ko qabool hoi aur issi din unhen jannat main Daakhil kiya gaya,
2-aarsh,
3-kursi
4-aasman
5-Zameen
6-Sooraj
7-Chaand
8-Sitaary
9-aur Jannat Paida Kiye Gaye,
10-Hazrat Ibrahim Aalhe Salam Paida Howey,
11-Hazrat ibrahim(A-S) ko Aag say nijaat Milli,
12-Hazrat Moosa aur un ki Qoom Ko Firown Say Nijaat Mili,
13-Hazrat Issa(A.S) paida howey,
14-Issa(A.S) ko Aasmano ki taraf othaya gaya,
15-Hazrat Nooh ki kashti Koh-e-Joodi per Tehri,
16-Hazrat Suleman Ko Mulak-e-Aazeem aata kiya gayb,
17-Hazrat Younus ko Machli kay pait sy nikaly gaye,
18-Hazrat Yaqoob ki Binai Unhen wapis Mili,
19-Hazrat Yousaf ko Qowen Say Nikala Gaya,
20-Hazrat Ayub ki Takleef ko khatam kiya Gaya,
21-Aasaman Say Pehli baarish naazil Hoi,
22-iss din ka rooza pehly farz tha phr mansookh kar diya gaya,
23-Hazrat Imam Hussain ko Karbala Main Shaheed Kiya Gaya,
Madni Panj Soorah
page-316