Ali Ke Laal NABI PAK Ke Chain Zindabad
Janab-e-Fatima Ke Noor-e-Ain Zindabad
Hai Jiska Paak Lahu Bus Wohi Pukaray Ga
Har Aik Keh Nahin Sakta HUSSAIN Zindabad