Da yaar zikar rata ma kawa raqeba,
Perharona me pa zrra bandi joregi,
Tor wekhta me da zwanai warpasi spen sho,
Za da yaar pa tama nast yem jwand teregi,
Ta ka meena rasara na kre no khair de,
Kala kala kho raza zrra me kha kegi,
Da yaar Gham ke da dunya na marawar de ,
RAHMAN zaka pa jungarra k osegi