AeY RaAt mUjHe nEenD ki AaGosH mE lE lE .
. Din bHar ki mUsHaQQat sE BaDan t0ot RaHa hAi.