Ni Tu Baddi Hi Be Lehaz Ki Kariye.
Ni Tu Baddi Hi Dil Saaz Ki Kariye.
Sanu Pata Hai Tere Pyaar.
Ch Paike Kuch Nahi Milna.
Par Dil Fer Vi Na Aave Baaz Ki Kariye.